กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อยุติการทารุณสัตว์ในคิวบา และผู้สนับสนุนหลายร้อยคน ออกมาเดินขบวนอย่างสงบในกรุงฮาวานา เรียกร้องออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์ นับเป็นการเดินขบวนเป็นครั้งแรก ภายใต้รัฐบาลซึ่งปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์

ผู้ร่วมเดินขบวนกล่าวว่า ทำเพื่อสนับสนุนให้คุ้มครองสัตว์ ไม่ใช่เรียกร้องสิทธิมนุษยชน จึงหวังว่ารัฐบาลจะไม่มองเป็นการเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายทางการเมืองแอบแฝง เพราะผู้ที่ร่วมเดินขบวน ส่วนใหญ่ไม่ใช่นักเคลื่อนไหว และมาโดยการติดต่อกันผ่านโซเชียลที่นับวันจะมีอิทธิพลมากขึ้นในประเทศที่รัฐบาลผูกขาดสื่ออย่างเช่นคิวบา

news