ที่ปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย ปัญหาตะกอนไม่จม ในระบบบำบัดน้ำเสีย ปัญหาในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละประเภท ก็คงมีปัญหาแตกต่างกันไปสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge ก็มีปัญหาหลายอย่าง

โดยปัญหาต่างๆ อาจ มีได้ดังนี้

ตะกอนไม่จมตัว(Bulking)
ตะกอนลอยปิดผิวน้ำ
น้ำขุ่นที่ถังตกตะกอน
ประสิทธิภาพของระบบต่ำ
เกิดฟองในถังเติมอากาศ
pH ต่ำในถังเติมอากาศ
อื่นๆ

สำหรับบทความนี้ จะอธิบายถึงปัญหาตะกอนไม่จม หรือ bulking ก่อนครับ ปัญหาตะกอนไม่จม ตะกอนอืด หรือจะเรียกว่า bulking เป็นปัญหารุนแรงที่มาคู่กับระบบ Activated sludge ในการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียช่วง 1-2ปีแรก ผมเจอปัญหานี้บ่อยมาก ปีหนึ่งเกิด 4-5 ครั้ง เรียกว่าเกิดตะกอนอืดกันเดือนเว้นเดือนกันเลยทีเดียว ลักษณะอาการของ Bulking คือการตกตะกอนช้ามาก ระดับการตกตะกอนในกระบอกตวง SV30 มากกว่า 500 ml หรือ SVI มากกว่า 200 ขึ้นไป สำหรับสาเหตุการเกิดปัญหาและการแก้ไขปัญหาให้ได้ 100% นั้นไม่มีวิธีการที่แน่นอน แต่ก็มีแนวทางในการป้องกัน เช่น การควบคุม pH, DO ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม รักษาธาตุอาหารให้พอดี อย่าให้เกิด shock load ประมาณนี้ แต่ถึงแม้เราจะพยายามควบคุมกระบวนการให้ดี แต่โรคตะกอนไม่จม หรือ Sludge Bulking ก็อาจเกิดขึ้นได้อยู่ดี โดยเฉพาะระบบบำบัดที่มีน้ำเสียประเภทแป้ง หรือน้ำตาลสูง ซึ่งทำให้แบคทีเรียเส้นใย หรือ Filamentous เจริญเติบโตได้ดี

ในกรณีที่เกิดตะกอนไม่จมแล้ว การแก้ไขอาจทำได้หลายวิธี ซึ่งก็อาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ได้ วิธีการต่างๆ เช่น

ปิด Aerator เป็นระยะสั้นๆ เพื่อทำลายแบคทีเรียเส้นใย
เติมคลอรีนที่ท่อตะกอนหมุนเวียน 10-20 มก/ล ต่อเนื่องหลายๆวัน เพื่อให้แบคทีเรียเส้นใย ถูกทำลายและขาดเป็นท่อนเล็กลง ทำให้การตกตะกอนดีขึ้น
ใช้สารเคมีช่วยตกตะกอน เช่น Ferric Chloride, Alum, Polymer

สำหรับผม ทางผู้ออกแบบระบบก็ได้ให้แนวทางในการตรวจสอบไว้และให้หาทางแก้ตามสาเหตุที่คาดว่าจะทำให้เกิดปัญหาดังนี้ครับ

คุณลักษณะน้ำเสีย
ตรวจหาสารพิษโลหะหนัก ว่ามีเข้ามาในระบบหรือไม่
วิเคราะห์ Organic acid มีอะไรต่างไปจากเดิมหรือไม่
ตรวจสอบสมดุล N, P
การควบคุมน้ำเข้า
ตรวจสอบ H2S ว่ามีเข้ามาในระบบหรือไม่
ตรวจสอบ F/M ratio
BOD loading แกว่งมากเกินไปหรือไม่
ค่าควบคุมระบบ สามารถควบคุมได้ปกติหรือไม่
DO
pH
SRT retention time
Temperature

news