กฎหมายที่นำเสนอซึ่งเปิดตัวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลมาร์กอทเจมส์ก็จะแนะนำระบบการติดฉลากใหม่เพื่อบอกลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์ IOT นั้นปลอดภัยเพียงใด นางเจมส์กล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอราคาของสหราชอาณาจักรในการเป็น “ผู้นำระดับโลกด้านความปลอดภัยออนไลน์” ในที่สุดผู้ค้าปลีกจะถูกกันออกไปจากการขายสินค้าโดยไม่มีป้ายกำกับ

แม้ว่าในขั้นต้นโครงการจะเป็นไปโดยสมัครใจเพื่อให้ได้ฉลากและเข้าสู่ตลาดอุปกรณ์ IOT จะต้องมาพร้อมกับรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันโดยค่าเริ่มต้นระบุอย่างชัดเจนว่าจะให้มีการอัปเดตความปลอดภัยเป็นระยะเวลานานเท่าใดเสนอจุดติดต่อสาธารณะซึ่งอาจมีการเปิดเผยช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ กฎหมายที่เสนอนั้นเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติโดยสมัครใจสำหรับผู้ผลิต IOT ที่เผยแพร่ในสหราชอาณาจักรเมื่อปีที่แล้ว

news